Program III Edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"

Pobierz: Program 2012 Konkursu.pdf

 

W roku akademickim 2011/2012 finał III edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2012 roku w Warszawie (spotkanie w recepcji Collegium Iuridicum I im. Leona Petrażyckiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 o godzinie 10:30).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 26 maja 2012 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału III edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 21 kwietnia 2012 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale ogólnopolskim dokona komisja, którą w III edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 14 maja 2012 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy,może być napisana na jeden z następujących tematów:

a) Bezpodstawne wzbogacenie w tradycji romanistycznej i w common law

b) Zastaw w prawie rzymskim i w kontynentalnej tradycji prawnej

c) Rzymski legat windykacyjny a nowa regulacja polskiego kodeksu cywilnego

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnego indeksu studiów prawniczych. Początek rejestracji o godzinie 10:30.

Finał ogólnopolski rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus. Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

a) www.konkursprawarzymskiego.pl

b) www.rzym.amu.edu.pl

c) www2.wpia.uw.edu.pl/636,Konkurs_prawo_rzymskie_a_swiat_wspolczesny.html

d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Zalecana literatura obejmuje:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009

b) H. Kupiszewski, rozdział VI i VII z Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988

c) F. Longchamps de Bérier, część III z Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 2004 (wyd. 1) albo Wrocław 2007 (wyd. 2)

d) B. Sitek, rozdział VI z Prawo rzymskie publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2012

 

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Wyjazd ma organizować biuro podróży księży pallotynów jako współfundator nagrody. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.