Finał VII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 2 czerwca 2016 roku w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał VII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), radca prawny Paweł Jasiński, adwokat Stefan Jacyno, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 12 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie dwa razy po dwie minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 8 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 12 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 15 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatkami VII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostały:

I miejsce – Maria Włoskowicz (UJ)

II miejsce – Michalina Kowala (UAM) i Magdalena Ossowska (UW)

 

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureatki otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć we wrześniu 2016 roku.