CZAS I MIEJSCE FINAŁU w POZNANIU

Finał VI międzynarodowego konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1 piętro).

Rejestracja finalistów od godziny 11:00.
Finał rozpocznie po raz pierwszy w historii konkursu wykład zagranicznego gościa: prof. Christoph Becker z Uniwersytetu w Augsburgu wystąpi na temat „Gaius in Poland and in Germany”. Półgodzinny wykład rozpocznie się o 11:45. Po zakończeniu kolejne etapy finału, jak w programie konkursu na 2015 rok.

Wykład stanowi część międzynarodowego seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”, w którym wezmą udział studenci z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy), Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz reprezentanci Uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Warszawskiego. Dyskusję moderować będą m.in.: prof. Christoph Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak. Seminarium odbywa się w dniach 1-2 czerwca 2015 r.; dzień drugi w pałacu w Gułtowach. Więcej informacji pod adresem: www.rzym.amu.edu.pl