Wolność słowa we współczesnej Polsce

Fundacja Utriusque Iuris realizowała od listopada do czerwca projekt pt. "Wolność słowa we współczesnej Polsce. Opozycja solidarnościowa jako wzór dla młodych pokoleń" w ramach projektu "Młodzi i prawo", który był współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego Banku Ambitnej Młodzieży. W projekcie brała udział i  współpracowała młodzież z kół naukowych: Ti Estin Aletheia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Utriusque Iuris z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Bona Fides z Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.