Konkurs rozstrzygnięty

Finał międzynarodowego V Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 3 czerwca 2014 roku w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał V edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), dr Michal Turosik (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 14 albo zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych, albo zakwalifikowani przez Komitet Konkursowy na podstawie prac pisemnych. W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Każdy finalista następnie losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie dwa razy po 2 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali w nim jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Miały 20 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchał Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach uznała, że laureatami V finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce - Iwo Dzięciołowski (UWr)

II miejsce – Hubert Zieliński (UAM)

III miejsce – Igor Adamczyk (UW)

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

{gallery}2014{/gallery}