Program Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W roku akademickim 2009/2010 finał I edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w piątek 4 czerwca 2010 roku w Krakowie, Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 9, pok. 4.

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 22 maja 2010 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału I edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 22 kwietnia 2010 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale ogólnopolskim dokona komisja, którą  w I edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 15 maja 2010 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

a) Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

b) Prawo rzymskie a nowożytne modele przeniesienia prawa własności

c) Swoboda testowania a zmiany w porządku dziedziczenia beztestamentowego – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Krakowa będzie prowadzona tylko na podstawie ważnego indeksu studiów prawniczych. Początek rejestracji o godzinie 11:00.

Finał  ogólnopolski rozpoczyna się o godzinie 12:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do robienia zdjęć, które mogą być później wykorzystane w informowaniu o konkursie. Uczestnicy finału indywidualnie odpowiadają ustnie na trzy wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. Oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym. Wyniki ogłasza ustnie oraz na stronach:

a) http://www.rzym.amu.edu.pl

b) http://www2.wpia.uw.edu.pl/636,Konkurs_prawo_rzymskie_a_swiat_wspolczesny.html

c) http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

a) H. Kupiszewski, rozdział VI i VII z Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988.

b) A. Dębiński, rozdział III z Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007 i 2008.

c) B. Sitek, rozdział X z Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich, Olsztyn 2003.

d) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla zdobywcy I, II i III miejsca w Konkursie. Wyjazd ma organizować biuro „Apostolos. Księża Pallotyni” jako współfundator nagrody.

Decyzja komisji co do rozdziału nagród jest ostateczna i nie podlega kontroli sądowej.