V edycja Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"

Na rok akademicki 2013/2014 nowa, V edycja Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" została już ogłoszona. Tym razem po raz pierwszy jako międzynarodowa. Program edycji podaje szczegóły.

*** Finał w Krakowie we wtorek, 3 czerwca 2014 roku. ***

Zalecane tegoroczne lektury to:
a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 1, Warszawa 2009 lub wyd. 2, Warszawa 2014;
b) W. Dajczak, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 3(17)/2013, s. 9-20 (dostępny nieodpłatnie na www.forumprawnicze.eu);
c) F. Longchamps de Bérier, Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 5(19)/2013, s. 6-16 (dostępny nieodpłatnie na www.forumprawnicze.eu).