IV finał Konkursu rozstrzygnięty!!!

Dnia 3 czerwca 2013 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Laureatami zostali i główną nagrodę w postaci sześciodniowego wyjazdu do Rzymu we wrześniu 2013 roku otrzymują:
I miejsce ex aequo zajęli Sylwia Nowak (Uniwersytet Jagielloński) i Marcin Sepełowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
II miejsce – Wojciech Płóciennik (Uniwersytet Jagielloński)

Protokół finału

IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu

„Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

 

Dnia 3 czerwca 2013 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Peter Blaho (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja), prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) - przewodniczący, prof. Piotr Machnikowski (UWr), prof. Marian Ptak (UWr), adw. Marcin Radwan-Röhrenschef, prof. Jarosław Rominkiewicz (UWr), dr Nadia Stachova (Uniwersytet w Brnie), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UGd), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

 

W finale wzięli udział studenci, którzy albo zostali zgłoszeni jako finaliści konkursów wydziałowych, albo zakwalifikowani przez Komitet Konkursowy na podstawie prac pisemnych:

Piotr Bodura (UWr)

Andrzej Dzikowski (UWM w Olsztynie)

Katarzyna Franczuk (UWr)

Marcin Klukowski (UW)

Grzegorz Lebedowicz (UJ)

Krzysztof Mularski (UGd)

Aleksandra Nieprzecka (UJ)

Sylwia Nowak (UJ)

Patrycja Pesta (UGd)

Wojciech Płóciennik (UJ)

Jan Sadecki (UAM)

Marcin Sepełowski (UAM)

Tomasz Szpila (UWr)

Michał Tutaj (UW)

 

Finał konkursu rozpoczął się o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, budynek A przy ul. Uniwersytecka 22/26. Otworzył go dziekan – prof. Włodzimierz Gromski, mówiąc o nauczaniu prawa rzymskiego na wydziałach prawa. Przywitał zgromadzonych finalistów i członków Komisji Konkursowej. Następnie głos zabrał prof. Marian Ptak, dyrektor Instytutu Historii Prawa WPAiE UWr, który przedstawił członków Komisji Konkursowej. W imieniu Fundacji „Utriusque iuris” ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier podziękował władzom Wydziału, wszystkim organizatorom finału sponsorom obecnym: radcy prawnemu Pawłowi Jasińskiemu i adwokatowi Marcinowi Radwanowi-Röhrenschef, i nieobecnym: radcom prawnym Andrzejowi Majchrzakowi i Katarzynie Szafrańskiej oraz adwokatowi Markowi Małeckiemu, jak również Kancelarii White&Case.

 

W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Finaliści wybrali następnie numery zestawów pytań: zestawy po trzy pytania, z których odpowiadający wybierał dwa i indywidualnie odpowiadał na nie ustnie. Każdy uczestnik miał na wystąpienie 4 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób:

Piotr Bodura (UWr)

Andrzej Dzikowski (UWM w Olsztynie)

Katarzyna Franczuk (UWr)

Marcin Klukowski (UW)

Aleksandra Nieprzecka (UJ)

Sylwia Nowak (UJ)

Wojciech Płóciennik (UJ)

Jan Sadecki (UAM)

Marcin Sepełowski (UAM)

Michał Tutaj (UW)

 

 

W drugim etapie uczestnicy losowali jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

 

Do etapu trzeciego zakwalifikowano następujące osoby:

Piotr Bodura (UWr)

Sylwia Nowak (UJ)

Wojciech Płóciennik (UJ)

Marcin Sepełowski (UAM)

 

Uczestnicy ścisłego finału mieli 20 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchał Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca i jedno miejsce drugie. Komisja uznała, że laureatami IV finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce - Sylwia Nowak(UJ)

I miejsce – Marcin Sepełowski(UAM)

II miejsce – Wojciech Płóciennik(UJ)

 

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu. Przyjęli gratulacje, po czym przewodniczący zamknął IV finał Konkursu.