Polska opozycja solidarnościowa jako przykład tworzenia społeczeństwa obywatelskiego

Fundacja Utriusque Iuris informuje o rozpoczęciu projektu społeczno-edukacyjnego skierowanego do młodzieży i środowiska studenckiego, pt.: Polska opozycja solidarnościowa jako przykład tworzenia społeczeństwa obywatelskiego

Celem projektu jest przybliżenie ludziom młodym koncepcji społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzenie do angażowania się na rzecz innych osób oraz wspólnot, zarówno tych lokalnych: grup, stowarzyszeń, jak i wspólnoty państwowej. Wyjątkowym przykładem świadomego angażowania się różnorodnych środowisk w życie społeczne, jest opozycja solidarnościowa sierpnia '80.  Projekt realizowany będzie poprzez serię spotkań naukowych, w tym również z opozycjonistami sierpnia '80 oraz warsztaty dotyczące cnót i ich znaczenia dla życia społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację BZ WBK