Wyłoniono laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 2 czerwca 2012 roku w Warszawie w Collegium Iuridicum I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM) - przewodniczący, adw. Roman Giertych, radca prawny Przemysław Kozdój, ks. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), adw. Sebastian Pabian, prof. Rafał Wojciechowski (UWr), prof. Maria Zabłocka (UW).

 

Do udziału w finale zostali zgłoszeni jako finaliści konkursów wydziałowych:

 • Ewelina Biesiadzińska (UW)
 • Aleksandra Borodynko (UWr)
 • Anna Domagała (UJ)
 • Marzena Iskierka (UW)
 • Maciej Krogel (UWr)
 • Martyna Krywko (UO)
 • Justyna Kucia (UJ)
 • Aleksander Libera (UAM)
 • Wiktoria Licznerska (UW)
 • Rafał Prabucki (UO)
 • Kamil Sorka (UJ)
 • Dawid Tymiński (UWr)
 • Zofia Urban (USz)
 • Beata Walczakiewicz (UAM)
 • Rafał Ziąbka (UAM)

 

Do udziału w finale zostali zakwalifikowani na podstawie prac pisemnych przez Komitet Konkursowy:

 • Dorota Gromnicka (UG)
 • Paweł Kaźmierczyk (UW)
 • Piotr Krzyżaniak (USz)
 • Mateusz Rafał (UW)
 • Damian Zelewski (UG)

 

W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Finaliści wybrali następnie numery zestawów pytań: zestawy po trzy pytania, z których odpowiadający wybierał dwa i indywidualnie odpowiadał na nie ustnie. Każdy uczestnik miał na wystąpienie 4 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 8 osób:

 • Anna Domagała (UJ)
 • Marzena Iskierka (UW)
 • Maciej Krogel (UWr)
 • Justyna Kucia (UJ)
 • Aleksander Libera (UAM)
 • Wiktoria Licznerska (UW)
 • Kamil Sorka (UJ)
 • Rafał Ziąbka (UAM)

W drugim etapie uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia w osobnym pomieszczeniu seminaryjnym przez 10 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

 

Do etapu trzeciego zakwalifikowano następujące osoby:

 • Anna Domagała (UJ)
 • Marzena Iskierka (UW)
 • Aleksander Libera (UAM)
 • Kamil Sorka (UJ)
 • Maciej Krogel (UWr)
 • Rafał Ziąbka (UAM)

Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchał Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym uznała, że laureatami III finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

 

I miejsce - Anna Domagała (UJ)

II miejsce - Rafał Ziąbka (UAM)

III miejsce - Kamil Sorka (UJ)

 

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu. Serdeczne gratulacje!!!